ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – USŁUGA SPRZĄTANIA

w postępowaniu na Systematyczne świadczenie usługi sprzątania biura Fundacji State Of Poland  Postępowanie NIE jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 t.j. ze zm.). INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Fundacja State of Poland z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Alejach Jerozolimskich 7, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd…