O nas

Polska jako marka, w której można się zakochać? A dlaczego nie?
Zacznijmy od tego, że Polska to… Wielka Rzecz! Tylko nie każdy jeszcze o tym wie.
Polska ma ogromny potencjał, aby stać się prawdziwym „love brand” – trendsetterem wskazującym kierunki rozwoju na polu ekonomicznym, społecznym i kulturowym.
Jak osiągnąć ten efekt? Jak opowiedzieć światu Polskę? Tę prawdziwą – nowoczesną, innowacyjną, przejmującą inicjatywę i pełną energii do działania? Najlepiej robić to poprzez promowanie oryginalnych polskich osiągnięć gospodarczych i nie tylko.
Fundacja State of Poland została powołana, by przedstawiać nasz kraj w nowym, inspirującym i oryginalnym kontekście – jako miejsce atrakcyjne, stymulujące, z własnym jasno zdefiniowanym i unikalnym charakterem.
Naszym celem podstawowym jest kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki oraz Polski poprzez osiągnięcia w zakresie unikalnych produktów, innowacji, technologii, myśli społecznej, kultury, sztuki, historii oraz tradycji, zarówno w kraju jak i w skali międzynarodowej.
Nie mniej ważne jest dla nas budowanie zaplecza wspomagającego polskie jednostki handlowe, rozwojowe, produkcyjne i turystyczne za pomocą nowoczesnych oraz tradycyjnych metod komunikacji wizerunkowej.
A wszystko po to, by Polacy mogli lepiej funkcjonować i konkurować na polu gospodarczym i tożsamościowym.

Nasze cele:

  • Organizacja kampanii promocyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących polską gospodarkę.
  • Zbliżanie i budowanie pomostów między środowiskami naukowo-badawczymi, kulturalnymi, placówkami oświatowymi oraz polskimi przedsiębiorcami.
  • Wspieranie i pobudzanie inicjatyw wydawniczych oraz edukacyjnych.
  • Wspieranie innowacyjności.
  • Promocja działań budujących dobre praktyki rynkowe oraz wspierających rozwój postaw etycznych.
    Pokażmy wszystkim, że Polska to jest Wielka Rzecz!