Gospodarka dla dobra człowieka. Debata.

Gospodarka zorientowana na dobro człowieka.

Perspektywa rozwoju społeczno – gospodarczego regionu w kontekście historii i aktualnych doświadczeń.

Etatyzm, czy Leseferyzm? A może kombinacja obu idei ekonomicznych? Jaką drogę powinny obrać kraje Trójmorza, aby skutecznie odbudować swoje gospodarki narodowe po pandemii COVID-19?

27 maja 2021 roku na tarasie budynku Varso 2 w Warszawie zebrała się grupa ekspertów, aby wziąć udział w transmitowanej na żywo debacie pt. „Gospodarka zorientowana na dobro człowieka. Perspektywa rozwoju społeczno – gospodarczego regionu w kontekście historii i aktualnych doświadczeń.

Przedmiotem rozmów były m.in. wady i zalety oby myśli ekonomicznych oraz doświadczenia krajów, które wyrwały się zza żelaznej kurtyny, z których skorzystać mogłyby kraje Zachodu.

W prowadzonej w języku angielskim konferencji udział wzięli:

Prof. Gladden Pappin – były pracownik naukowy Harvardu, profesor nadzwyczajny nauk politycznych na Uniwersytecie w Dallas, współzałożyciel prestiżowego kwartalnika „American Affairs”, autor licznych esejów politycznych, publikowanych w czołowych pismach, takich jak „New York Post” czy „Newsweek”.

Rod Dreher – amerykański dziennikarz i intelektualista publiczny, autor kilku bestsellerów, w tym “Opcji Benedykta” oraz niedawno wydanej “Live Not By Lies”, obecnie przebywający w Budapeszcie jako Danube Institute Fellow.

Josh Hammer – redaktor opinii w “Newsweek” (USA), pracownik naukowy Fundacji Edmunda Burke’a, z wykształcenia prawnik konstytucyjny, zawołany publicysta i eseista zajmujący się kwestiami politycznymi, prawnymi i kulturalnymi, publikowany w czołowych gazetach, takich jak “New York Post”, “National Review” i “The Spectator”.

Dominika Cosic – Dziennikarka, autorka książki „Balkan Express”, korespondentka polityczna Telewizji Polskiej w Brukseli. 

Piotr Arak – Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Podobne wpisy